Revíry MsO SRZ Humenné boli zarybnené lovnými násadami:

VN Sl. Volová I. – 1500 kg K3, 500ks PD2
VN Sl. Volová II. – 1500 kg K3
VN Karná – 1500 kg K3
VN Chlmec – 1500 kg K3

Dňa 18.06.2018 boli revíry MsO zarybnené násadou Kapra K3:

VN Sl. Volová I. – 600 kg
VN Sl. Volová II. – 600 kg
VN Karná – 600 kg

Dňa 19.04.2017 bol revír Laborec č. 3 4-1140-1-1 zarybnený násadou pstruha dúhoveho 300 kg.

Dňa 27.03.2017 boli revíry MsO zarybnené násadou Kapra K3:

VN Sl. Volová II. – 1800 kg
VN Chlmec – 1000 kg
VN Karná – 800 kg

Dňa 12.10.2016 boli revíry MsO zarybnené násadou Kapra K3:

VN Sl. Volová II. – 2000 kg
VN Chlmec – 1 600 kg
VN Karná – 1 500 kg

Dňa 22.09.2016 boli revíry MsO zarybnené násadou Pstruha dúhového Pd2:

VN Sl. Volová II. –  300 kg

Dňa 10.06.2016 boli revíry MsO zarybnené násadou jesetera 200ks a pstruha potočného 30 000ks.

Dňa 15.03.2016 boli revíry zarybnené násadou K3:

VN Sl. Volová II. – 1 400 kg
VN Chlmec – 1 200 kg
VN Karná – 1 000 kg

Plán zarybnenia na rok 2016

Lieň sliznatý L2-3 200 kg
Jeseter maly Je1 (10cm) 200 ks
Podustva severská Pds1 20 000 ks
Mrena severská M1 2 000 ks
Nosáľ sťahovavý No1 3 000 ks
Pstruh potočný Ppr 30 000 ks
Pstruh potočný Pp1 10 000 ks
Pstruh dúhový Pd2 300+300 kg
Sivoň americký Si1 2 000 ks
Lipeň tymianový Li1 5 000 ks
Kapor K3 Jar 3 600 kg
Leto 2 600 kg
Jeseň 3 600 kg
Šťuka Š2 100 kg
Amur biely Ab3 400kg
Karas Ks 800 kg

Zarybnenie podľa revírov za rok 2015

Revíry MsO boli zarybnené :
pstruhové – 10 000 ks Pp1 a 4000 ks Sivoň Si1 (13.10.)
kaprové:
všetky rybníky rovnomerne 200 kg šťuky (40-50 cm) + plevelná ryba na krmenie (30.10.)
Sl. Volová 500 kg karas (16.10.)
Laborec 20150 ks podustvy Pds1 (28.10.)

Zajtra, 6.10.2015 bude vo vecernych hodinach vysadeny na Laborci, iba na sidl. III duhak 300 kg, lov povoleny od rana 7.10.
Dňa 11.9.2015 boli zarybnené revíry MsO SRZ Humenné násadou kapra K3
VN Sl. Volová I. a II. – 1000 + 1000 kg
VN Chlmec – 1000 kg
VN Karná – 600 kg

Na uvedených nádržiach je zakázaný lov nasadeného druhu rýb do 25.9.2015 vrátane (lov povolený od 26.9.2015)

 

Krosna 4-1100-4-1
pstruh potočný ročný Pp1 1 000,00 ks 130,00
pstruh potočný rýchlený Ppr 2 000,00 ks 120,00
250,00€
Laborec č.3 4-1140-1-1
Kapor dvojročný K2 300,00 kg 777,00
podustva dvojročná Pds2 5 000,00 ks 1 950,00
Podustva ročná Pds1 20 000,00 ks 1 200,00
Pstruh dúhový Pd 300,00 kg 1 050,00
Pstruh dúhový Pd 300,00 kg 1 050,00
sivoň potočný ročný Si1 500,00 ks 78,00
Úhor monté Úm 0,50 kg 125,00
Zubáč ročný Zu1 1 500,00 ks 238,50
6 468,50€
Oľka č. 2 4-1590-4-1
pstruh potočný ročný Pp1 1 500,00 ks 195,00
pstruh potočný rýchlený Ppr 5 000,00 ks 300,00
495,00€
Ondavka č. 2 4-1720-4-1
pstruh potočný ročný Pp1 1 500,00 ks 195,00
pstruh potočný rýchlený Ppr 5 000,00 ks 300,00
495,00€
Ptava 4-2040-4-1
pstruh potočný ročný Pp1 1 500,00 ks 195,00
pstruh potočný rýchlený Ppr 5 000,00 ks 300,00
sivoň potočný ročný Si1 500,00 ks 78,00
573,00€
Udava č. 1 4-3020-5-1
Lipeň tymiánový Li 1 000,00 ks 176,00
Lipeň tymiánový Li 150,00 kg 2 490,00
pstruh potočný ročný Pp1 2 000,00 ks 260,00
sivoň potočný ročný Si1 500,00 ks 78,00
3 004,00€
Udava č. 2 4-3030-4-1
pstruh potočný ročný Pp1 4 000,00 ks 520,00
sivoň potočný ročný Si1 1 500,00 ks 234,00
754,00€
VN Chlmec 4-3300-1-1
Kapor trojročný K3 1 000,00 kg 2 400,00
Kapor trojročný K3 800,00 kg 1 968,00
Kapor trojročný K3 900,00 kg 2 214,00
Zubáč ročný Zu1 1 000,00 ks 189,00€
VN Chlmec 4-3300-1-1
6 771,00€
VN Karná 4-3440-1-1
Kapor trojročný K3 800,00 kg 1 920,00
Kapor trojročný K3 500,00 kg 1 230,00
Kapor trojročný K3 700,00 kg 1 722,00
Úhor monté Úm 0,50 kg 125,00
Zubáč ročný Zu1 1 000,00 ks 159,00
5 156,00€
VN Slovenská Volová I., II. 4-3790-1-1
Kapor trojročný K3 2 000,00 kg 4 800,00
Kapor trojročný K3 1 800,00 kg 4 428,00
Kapor trojročný K3 1 800,00 kg 4 428,00
Úhor monté Úm 1,00 kg 250,00
Zubáč ročný Zu1 500,00 ks 79,50
Zubáč ročný Zu1 2 000,00 ks 378,00
14 363,50€
Výrava 4-4150-4-1
pstruh potočný ročný Pp1 3 500,00 ks 455,00
pstruh potočný rýchlený Ppr 5 000,00 ks 300,00
sivoň potočný ročný Si1 2 000,00 ks 312,00
1 067,00€
Rika 4-2110-4-2
pstruh potočný rýchlený Ppr 3 000,00 ks 180,00
180,00€
Udava č. 3 4-3040-4-2
pstruh potočný rýchlený Ppr 5 000,00 ks 300,00
300,00€
Spolu zarybnené za všetky revíry: 39 877,00 €

Sumarizácia úlovkov podľa revírov za rok 2014

Spolu za revír: 45 ks 15,30 kg 0,34 kg/ks 41,50
Laborec č. 2 (4-1130-1-1)
Boleň dravý 4 ks 13,00 kg 3,25 kg/ks 30,16
Jalec hlavatý 19 ks 8,40 kg 0,44 kg/ks 13,94
Kapor rybničný 19 ks 51,65 kg 2,72 kg/ks 154,44
Karas striebristý 38 ks 5,80 kg 0,15 kg/ks 7,72
Mrena severná 7 ks 7,80 kg 1,11 kg/ks 31,04
Nosáľ sťahovavý 16 ks 4,27 kg 0,27 kg/ks 9,90
Pleskáč vysoký 414 ks 223,80 kg 0,54 kg/ks 371,50
Podustva severná 27 ks 12,85 kg 0,48 kg/ks 29,82
Šťuka severná 1 ks 10,00 kg 10,00 kg/ks 73,00
Zubáč veľkoústy 3 ks 5,80 kg 1,93 kg/ks 57,77
Spolu za revír: 548 ks 343,37 kg 0,63 kg/ks 779,29
Laborec č. 4 (4-1150-1-1)
Jalec hlavatý 4 ks 1,10 kg 0,28 kg/ks 1,82
Spolu za revír: 4 ks 1,10 kg 0,28 kg/ks 1,82
Laborec č.3 (4-1140-1-1)
Boleň dravý 20 ks 51,65 kg 2,58 kg/ks 119,83
Jalec hlavatý 781 ks 256,91 kg 0,33 kg/ks 426,50
Kapor rybničný 20 ks 44,90 kg 2,25 kg/ks 134,24
Karas striebristý 11 ks 4,40 kg 0,40 kg/ks 5,86
Mieň sladkovodný 1 ks 1,00 kg 1,00 kg/ks 3,98
Mrena severná 118 ks 139,75 kg 1,18 kg/ks 556,21
Nosáľ sťahovavý 599 ks 163,95 kg 0,27 kg/ks 380,37
Ostatné druhy rýb 45 ks 0,80 kg 0,02 kg/ks 0,80
Pleskáč vysoký 1 ks 0,20 kg 0,20 kg/ks 0,33
Podustva severná 1571 ks 597,42 kg 0,38 kg/ks 1 386,02
Pstruh dúhový 776 ks 378,39 kg 0,49 kg/ks 1 117,58
Pstruh jazerný 2 ks 0,90 kg 0,45 kg/ks 8,37
Pstruh potočný 6 ks 3,00 kg 0,50 kg/ks 27,87
Sivoň potočný 5 ks 3,15 kg 0,63 kg/ks 12,55
Úhor európsky 1 ks 2,50 kg 2,50 kg/ks 20,75
Zubáč veľkoústy 1 ks 1,70 kg 1,70 kg/ks 16,93
Spolu za revír: 3958 ks 1 650,62 kg 0,42 kg/ks 4 218,19
Morava č. 4 (1-0420-1-1)
Pleskáč vysoký 15 ks 4,50 kg 0,30 kg/ks 7,47
Spolu za revír: 15 ks 4,50 kg 0,30 kg/ks 7,47
Oľka č. 2 (4-1590-4-1)
Jalec hlavatý 2 ks 1,00 kg 0,50 kg/ks 1,66
Pstruh potočný 6 ks 1,80 kg 0,30 kg/ks 16,72
Spolu za revír: 8 ks 2,80 kg 0,35 kg/ks 18,38
Ondava č. 2 (4-1660-1-1)
Pstruh dúhový 17 ks 7,90 kg 0,46 kg/ks 24,78
Sivoň potočný 10 ks 5,30 kg 0,53 kg/ks 21,09
Spolu za revír: 27 ks 13,20 kg 0,49 kg/ks 45,87
Ondava č. 3 (4-1670-5-1)
Pstruh dúhový 10 ks 4,80 kg 0,48 kg/ks 18,96
Spolu za revír: 10 ks 4,80 kg 0,48 kg/ks 18,96
Ptava (4-2040-4-1)
Pstruh potočný 40 ks 9,50 kg 0,24 kg/ks 88,25
Spolu za revír: 40 ks 9,50 kg 0,24 kg/ks 88,25
Topľa č. 2 (4-2820-1-1)
Jalec hlavatý 8 ks 11,40 kg 1,42 kg/ks 18,92
Kapor rybničný 2 ks 16,20 kg 8,10 kg/ks 48,44
Mrena severná 1 ks 1,00 kg 1,00 kg/ks 3,98
Pleskáč vysoký 1 ks 2,00 kg 2,00 kg/ks 3,32
Podustva severná 1 ks 0,45 kg 0,45 kg/ks 1,04
Spolu za revír: 13 ks 31,05 kg 2,39 kg/ks 75,70
Udava č. 1 (4-3020-5-1)
Jalec hlavatý 26 ks 13,00 kg 0,50 kg/ks 21,58
Lipeň tymiánový 82 ks 21,10 kg 0,26 kg/ks 210,16
Pstruh potočný 17 ks 5,05 kg 0,30 kg/ks 46,92
Spolu za revír: 125 ks 39,15 kg 0,31 kg/ks 278,66
Udava č. 2 (4-3030-4-1)
Jalec hlavatý 47 ks 13,50 kg 0,29 kg/ks 22,41
Pstruh dúhový 1 ks 0,25 kg 0,25 kg/ks 0,75
Pstruh potočný 127 ks 37,89 kg 0,30 kg/ks 352,00
Sivoň potočný 5 ks 2,00 kg 0,40 kg/ks 7,96
Spolu za revír: 180 ks 53,64 kg 0,30 kg/ks 383,12
Váh č.10 (3-4580-2-1)
Ostatné druhy rýb 40 ks 0,40 kg 0,01 kg/ks 0,40
Šťuka severná 6 ks 26,40 kg 4,40 kg/ks 192,72
Spolu za revír: 46 ks 26,80 kg 0,58 kg/ks 193,12
VN Domaša (4-3330-1-1)
Amur biely 36 ks 225,30 kg 6,26 kg/ks 822,40
Boleň dravý 52 ks 105,05 kg 2,02 kg/ks 243,70
Jalec hlavatý 2 ks 0,45 kg 0,23 kg/ks 0,75
Kapor rybničný 747 ks 1 742,96 kg 2,33 kg/ks 5 211,59
Karas striebristý 56 ks 8,50 kg 0,15 kg/ks 11,31
Ostatné druhy rýb 972 ks 29,35 kg 0,03 kg/ks 29,35
Ostriež zelenkavý 87 ks 19,40 kg 0,22 kg/ks 32,20
Pleskáč vysoký 3076 ks 1 359,75 kg 0,44 kg/ks 2 257,18
Sumec veľký 10 ks 252,50 kg 25,25 kg/ks 1 843,25
Šťuka severná 51 ks 119,80 kg 2,35 kg/ks 874,56
Úhor európsky 19 ks 18,85 kg 0,99 kg/ks 156,46
Zubáč veľkoústy 232 ks 440,47 kg 1,90 kg/ks 4 387,09
Spolu za revír: 5340 ks 4 322,38 kg 0,81 kg/ks 15 869,84
VN Chlmec (4-3300-1-1)
Amur biely 78 ks 364,80 kg 4,68 kg/ks 1 331,58
Jalec hlavatý 1 ks 0,40 kg 0,40 kg/ks 0,66
Kapor rybničný 1120 ks 2 543,89 kg 2,27 kg/ks 7 606,42
Karas striebristý 175 ks 18,50 kg 0,11 kg/ks 24,61
Šťuka severná 23 ks 73,45 kg 3,19 kg/ks 536,20
Úhor európsky 1 ks 0,60 kg 0,60 kg/ks 4,98
Zubáč veľkoústy 1 ks 1,50 kg 1,50 kg/ks 14,94
Spolu za revír: 1399 ks 3 003,14 kg 2,15 kg/ks 9 519,39
VN Karná (4-3440-1-1)
Amur biely 23 ks 92,65 kg 4,03 kg/ks 338,21
Kapor rybničný 828 ks 1 985,61 kg 2,40 kg/ks 5 937,07
Karas striebristý 31 ks 9,10 kg 0,29 kg/ks 12,10
Šťuka severná 17 ks 40,75 kg 2,40 kg/ks 297,48
Spolu za revír: 899 ks 2 128,11 kg 2,37 kg/ks 6 584,86
VN Krpeľany (3-5240-1-1)
Sumec veľký 1 ks 10,50 kg 10,50 kg/ks 76,65
Šťuka severná 1 ks 2,20 kg 2,20 kg/ks 16,06
Spolu za revír: 2 ks 12,70 kg 6,35 kg/ks 92,71
VN Liptovská Mara (3-5340-1-1)
Kapor rybničný 4 ks 16,50 kg 4,13 kg/ks 49,33
Pleskáč vysoký 4 ks 2,00 kg 0,50 kg/ks 3,32
Šťuka severná 1 ks 3,00 kg 3,00 kg/ks 21,90
Zubáč veľkoústy 1 ks 1,60 kg 1,60 kg/ks 15,94
Spolu za revír: 10 ks 23,10 kg 2,31 kg/ks 90,49
VN Ružín (4-3750-1-1)
Kapor rybničný 3 ks 6,00 kg 2,00 kg/ks 17,94
Pleskáč vysoký 3 ks 3,25 kg 1,08 kg/ks 5,40
Šťuka severná 1 ks 2,00 kg 2,00 kg/ks 14,60
Zubáč veľkoústy 1 ks 2,00 kg 2,00 kg/ks 19,92
Spolu za revír: 8 ks 13,25 kg 1,66 kg/ks 57,86
VN Slovenská Volová I., II. (4-3790-1-1)
Amur biely 25 ks 124,00 kg 4,96 kg/ks 452,64
Kapor rybničný 2688 ks 6 330,22 kg 2,35 kg/ks 18 927,58
Karas striebristý 31 ks 13,75 kg 0,44 kg/ks 18,30
Lieň sliznatý 1 ks 0,40 kg 0,40 kg/ks 1,99
Ostatné druhy rýb 45 ks 0,50 kg 0,01 kg/ks 0,50
Pleskáč vysoký 122 ks 39,25 kg 0,32 kg/ks 65,16
Šťuka severná 6 ks 12,65 kg 2,11 kg/ks 92,35
Tolstolobik 2 ks 19,80 kg 9,90 kg/ks 52,67
Úhor európsky 8 ks 6,10 kg 0,76 kg/ks 50,63
Zubáč veľkoústy 36 ks 81,70 kg 2,27 kg/ks 813,73
Spolu za revír: 2964 ks 6 628,37 kg 2,24 kg/ks 20 475,55
VN Tovarné (4-3860-1-1)
Kapor rybničný 2 ks 5,50 kg 2,75 kg/ks 16,45
Spolu za revír: 2 ks 5,50 kg 2,75 kg/ks 16,45
VN Vinné jazero (4-3900-1-1)
Kapor rybničný 3 ks 5,50 kg 1,83 kg/ks 16,45
Pstruh dúhový 2 ks 1,20 kg 0,60 kg/ks 4,74
Spolu za revír: 5 ks 6,70 kg 1,34 kg/ks 21,19
VVN Domaša (4-4110-1-1)
Boleň dravý 1 ks 1,00 kg 1,00 kg/ks 2,32
Kapor rybničný 17 ks 48,55 kg 2,86 kg/ks 145,17
Pleskáč vysoký 28 ks 13,55 kg 0,48 kg/ks 22,49
Zubáč veľkoústy 22 ks 46,50 kg 2,11 kg/ks 463,14
Spolu za revír: 68 ks 109,60 kg 1,61 kg/ks 633,12
VVN Tvrdošín (3-6050-1-1)
Zubáč veľkoústy 1 ks 1,70 kg 1,70 kg/ks 16,93
Spolu za revír: 1 ks 1,70 kg 1,70 kg/ks 16,93
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava (4-4140-1-1)
Amur biely 1 ks 5,30 kg 5,30 kg/ks 19,35
Boleň dravý 36 ks 108,20 kg 3,01 kg/ks 251,02
Kapor rybničný 3 ks 7,05 kg 2,35 kg/ks 21,08
Karas striebristý 13 ks 8,55 kg 0,66 kg/ks 11,37
Mrena severná 1 ks 2,70 kg 2,70 kg/ks 10,75
Ostatné druhy rýb 90 ks 2,40 kg 0,03 kg/ks 2,40
Pleskáč vysoký 41 ks 23,60 kg 0,58 kg/ks 39,18
Sumec veľký 5 ks 35,80 kg 7,16 kg/ks 261,34
Šťuka severná 13 ks 28,85 kg 2,22 kg/ks 210,62
Úhor európsky 3 ks 2,10 kg 0,70 kg/ks 17,43
Zubáč veľkoústy 24 ks 44,35 kg 1,85 kg/ks 441,73
Spolu za revír: 230 ks 268,90 kg 1,17 kg/ks 1 286,27
Výrava (4-4150-4-1)
Jalec hlavatý 22 ks 8,50 kg 0,39 kg/ks 14,11
Lipeň tymiánový 2 ks 0,50 kg 0,25 kg/ks 4,98
Pstruh dúhový 3 ks 1,85 kg 0,62 kg/ks 6,68
Pstruh potočný 80 ks 22,10 kg 0,28 kg/ks 205,32
Spolu za revír: 107 ks 32,95 kg 0,31 kg/ks 231,09

Návrh zarybnenia na rok 2015.

revír zarybňovacia povinnosť zarynenie plán 2014 skutočnosť zarybnenie plán 2015 obdobie
Sl. Volová I. a II. 1000 kg K3             100 kg K1 2000 kg K3 1800 kg K3 2500 kg K3 jar
2000 kg K3 1800 kg K3 1600 kg K3 leto
2000 kg K3 2000 kg K3 2500 kg K3 jeseň
100 kg Am3 2500 ks zu1 100 kg Am3
1 kg monte
VN  Chlmec 200 kg K3                 30 kg K1 900 kg K3 jar
vypustenie VN 800 kg K3 vypustenie VN leto
1000 kg K3 jeseň
1000 ks zu1
VN Karna 200 kg K3                 30 kg K1 1000 kg K3 700 kg K3 1100 kg K3 jar
1000 kg K3 500 kg K3 1000 kg K3 leto
1000 kg K3 800 kg K3 1100 kg K3 jeseň
100 kg Am3 1000 ks zu1 100 kg Am3
0,5 kg monte
Laborec č.3 20000 ks Pds1         100 kg K1 20.000 ks Pds 300 kg K2 20.000 ks Pds
300 kg Pd2 300 kg Pd2 300 kg Pd2 jar
300 kg Pd2 300 kg Pd2 300 kg Pd2 jeseň
5000 ks Pds2
20000 ks Pds1
0,5 kg monte
1500 ks Zu1
Výrava 20000 ks Pp0 2000 ks Pp1 3500 ks Pp1 3000 ks Pp1
30 kg Pp2 5000 ks Ppr
1000 ks Li1 2000 ks Si1
20 kg Li2 20 kg Li2
Udava 1 1000 ks Li1 1000 ks Li1 1000 Li1 1000 ks Li1
130 kg Li2 100 kg Li2
1000 ks Pp1 2000 ks Pp1 2000 ks Pp1
30 kg Pp2 500 ks Si1
Udava 2 1000 ks Pp1 2000 ks Pp1 4000 ks Pp1 5000 ks Pp1
30 kg Pp2 30 kg Li2
20 kg Li2 1500 ks Si1
Udava 3 chovný 1000 ks Pp1 5000 ks Ppr
Ptava 10.000 ks Pp0 1000 ks Pp1 1500 ks Pp1 1000 ks Pp1
5000 ks Ppr
500 ks Si1
Krosna 10.000 ks Pp0 1000 ks Pp1 1000 ks Pp1 1500 ks Pp1
2000 ks Ppr
Ondavka 2 1000 ks Pp1 1000 ks Pp1 1500 ks Pp1 1000 ks Pp1
5000 ks Ppr
Oľka 2 1500 ks Pp1 1500 ks Pp1 1500 ks Pp1 1500 ks Pp1
5000 ks Ppr
Rika chovný 3000 ks Ppr
Zarybnenie MsO SRZ Humenné rok 2013 z vlastných prostriedkov
   
Dátum Druh ryby Kg / ks   suma €    
19.04.2013 Kapor k3 3 000 kg 7668,00    
19.04.2013 Amur 300 kg 720,00    
27.06.2013 Kapor k3 2200 kg 5280,00    
28.09.2013 Kapor k3 3250 kg 7800,00    
28.09.2013 Štuka 150 kg 1080,00    
03.10.2013 Amur 500 kg 1596,00    
23.04.2013 Pstruh Pd2 násada dvojročná a staršia 300 kg 1050,00    
23.04.2013 Pstruh Pp2 násada dvojročná a staršia 130 kg 1287,00    
24.09.2013 Pstruh Pd2 násada dvojročná a staršia 300 kg 1050,00    
18.09.2013 Sivoň Si2-3 násada dvojročná a staršia 150 kg 540,00    
18.09.2013 Pstruh Pp1 potočný 10 cm 6000 ks 780,00    
18.09.2013 Pstruh Pp1 potočný 10 cm 4000 ks 520,00    
18.09.2013 Lipeň Li 2 Násada dvojročná 150 kg 2490,00    
Spolu       31861,00    
             
Zarybnenie MsO SRZ Humenné rok 2013 z rezervy RADY SRZ Žilina
   
19.09.2013 Lipeň násada 1000 ks 276,04    
14.10.2013 podustva Pds2 838 ks 1 948,80    
12.11.2013 Kapor 200 Kg 518,00    
2 742,84    
   
31861    
2742,84    
Plánovane náklady na rok 2013 na zarybnenie 26 000 € spolu 34603,84    
Skutočné zarybnenie 34 603,84 €

Each applicant should follow what I call the do my homework for money rule of 2.