Venuj 2 % dane  organizácií MsO SRZ Humenné.

  1. Tlačivo na poukazanie 2% dane pre MsO 2017

Žiadosti:

  1. Žiadost o prerušenie členstva
  2. Žiadost o vydanie povolenia ZŤP-ZŤPS  (k žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu rozhodnutia o priznaní ZŤP/ZŤPS)
  3. Žiadosť o prestup
  4. Žiadosť na vydanie miestného kaprového povolenia na rybolov pre deti vo veku do 6 rokov
  5. Návrh kandidáta do orgánu základnej organizácie SRZ (zverejnené 26.02.2018)

 
Vyhláška č.185l2006
Zákon o rybárstve
Miestny rybársky poriadok
Rybársky poriadok vody kaprové
Rybársky poriadok vody lipňové
Metodická príručka Zlatý blyskáč
Súťažné pravidlá LRU Mucha
Medzinárodné pravidlá LRU Plávana
Medzinárodné pravidlá LRU Prívlač
Medzinárodné pravidlá RT
Disciplinárny poriadok SRZ
Stanovisko vo veci podávania návrhov kandidátov do orgánov ZO SRZ (zverejnené 26.02.2018)
 
 
 

Many choose to register their works because they wish to have the load facts of their copyright on the public record and have a certificate of registration.