Venuj 2 % dane  organizácií MsO SRZ Humenné.

  1. Tlačivo na poukazanie 2% dane pre MsO 2017

Žiadosti:

  1. Žiadost o prerušenie členstva
  2. Žiadost o vydanie povolenia ZŤP-ZŤPS  (k žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu rozhodnutia o priznaní ZŤP/ZŤPS)
  3. Žiadosť o prestup
  4. Žiadosť na vydanie miestného kaprového povolenia na rybolov pre deti vo veku do 6 rokov
  5. Návrh kandidáta do orgánu základnej organizácie SRZ (zverejnené 26.02.2018)

 

Vyhláška č.185l2006

Zákon o rybárstve

Miestny rybársky poriadok

Rybársky poriadok vody kaprové

Rybársky poriadok vody lipňové

Metodická príručka Zlatý blyskáč

Súťažné pravidlá LRU Mucha

Medzinárodné pravidlá LRU Plávana

Medzinárodné pravidlá LRU Prívlač

Medzinárodné pravidlá RT

Disciplinárny poriadok SRZ

Stanovisko vo veci podávania návrhov kandidátov do orgánov ZO SRZ (zverejnené 26.02.2018)