Venuj 2 % dane  organizácií MsO SRZ Humenné.

  1. Tlačivo na poukazanie 2% dane pre MsO 2018

Žiadosti:

  1. Žiadost o prerušenie členstva
  2. Žiadost o vydanie povolenia ZŤP-ZŤPS  (k žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu rozhodnutia o priznaní ZŤP/ZŤPS)
  3. Žiadosť o prestup
  4. Žiadosť na vydanie miestného kaprového povolenia na rybolov pre deti vo veku do 6 rokov
  5. Návrh kandidáta do orgánu základnej organizácie SRZ (zverejnené 26.02.2018)

 

Spoločný rybársky poriadok (zverejnené 26.12.2018)

Vyhláška 381 k zákonu 216 o rybárstve (zverejnené 26.12.2018)

Zákon o rybárstve 216/2018 (zverejnené 26.12.2018)
Miestny rybársky poriadok
Metodická príručka Zlatý blyskáč
Súťažné pravidlá LRU Mucha
Medzinárodné pravidlá LRU Plávana
Medzinárodné pravidlá LRU Prívlač
Medzinárodné pravidlá RT
Disciplinárny poriadok SRZ
Stanovisko vo veci podávania návrhov kandidátov do orgánov ZO SRZ (zverejnené 26.02.2018)