Predseda:
Jaroslav Almaši (vedúci rybárskej stráže) – 0918 610 576
Podpredseda:
Ing. Imrich Alezár (pokladnik)
Tajomník:
Ing. Juraj Platko
Hlavný hospodár:
Adrián Skysľak – 0944 407 617 (iba SMS)
Kultúrno-spoločenská činnosť:
Dušan Šanta
Vedúci krúžku mladých rybárov:
Mgr. Marián Guľko
Členovia:
Jaroslav Varchola
Vladimír Buček
Rastislav Duda

Baron reading linear texts https://essayclick.net/ on paper versus computer screen effects on reading comprehension by anne mangen, bente r.