Udava č. 2 4-3030-4-1 pstruhový-P, lovný
Čiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica po obec Osadné a potok Iľovnica od ústia po pramene.
Krosná 4-1100-4-1 pstruhový-P, lovný
Tento revír tvoria potoky Krosná, Ladičkovský potok a potok Hubková (od ústia do Laborca po pramene) a všetky pravostranné prítoky Laborca od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie Cirochy do Laborca.
Oľka č. 2 4-1590-4-1 pstruhový-P, lovný
Čiastkové povodie rieky Oľky od ústia potoka Sitničanka pri obci Nižná Sitnica po pramene.
Ondavka č. 2 4-1720-4-1 pstruhový-P, lovný
Čiastkové povodie Ondavky od cestného mosta v strede obce Hudcovce (pri hospodárskom dvore)po pramene. VN Slovenská Volová a VN Karná je samostatný revír.
Ptava č. 1 4-2040-4-1 pstruhový-P, lovný
Potok Ptava od ústia do Laborca v Humennom po hranicu VO Valaškovce nad obcou Porubka.
Výrava 4-4150-4-1 pstruhový-P, lovný
Potok Výrava od ústia do Laborca pri obci Jabloň po pramene. VN Zbojné je samostatný revír.
Nechvalka 4-1520-4-2 pstruhový-P, chovný
Nechvalka od ústia v obci Zubné po pramene, potoky Zubňanka a Brúsny potok od ústia po prameň.
! ! ! Prísny zákaz lovu ! ! !
Rika 4-2110-4-2 pstruhový-P, chovný
Od ústia do Udavy v obci Nižná Jablonka po pramene. ! ! ! Prísny zákaz lovu ! ! !
Udava č. 3 4-3040-4-2 pstruhový-P, chovný
Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene. ! ! ! Prísny zákaz lovu ! ! !
VN Zbojné 4-4020-4-1 pstruhový-P, lovný
Vodná plocha nádrže pri obci Zbojné. ! ! ! VN Zbojné z technických príčin mimo prevádzky ! ! !

You aren’t required to essay writing service sign up for the act essay- you signed up for the essay voluntarily, to make writing academic papers a point to the colleges and universities to which you’re applying.