Laborec č. 3 4-1140-1-1 kaprový-K, lovný
Čiastkové povodie rieky Laborca od cestného mosta Strážske – Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec n / Laborcom.
Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO), celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku !!!
Pre držiteľov miestneho povolenia MsO SRZ Michalovce platí čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta Strážske – Krivošťany po teleso cestného mosta (smer Humenné – Snina) pri OC Hypernova v meste Humenné.
VN Chlmec  4-3300-1-1 kaprový-K, lovný
Vodná plocha nádrže pri obci Chlmec.
VN Karná  4-3440-1-1 kaprový-K, lovný
Vodná plocha nádrže pri obci Karná.
VN Slovenská Volová č. 1,2  4-3790-1-1 kaprový-K, lovný
Vodné plochy nádrží pri obci Slovenská Volová.

Must accept treaty rules of british https://midnightpapers.com/ and french c.