Mestská organizácia v Humennom

Pugačevova 1380/5
066 01 Humenné
IČO: 3130074, DIČ: 2021233060

E-mail: srzhumenne@gmail.com, ado.skyslak@gmail.com