Zoznam hospodárov MsO SRZ Humenné pre rok 2018.

hospodár revír pomocný hospodár
Skysľak Adrián Udava č. 1
Udava č. 2 Mikuláš Šoganič
Udava č. 3
Ing. Platko Juraj Rika
VN Zbojné
Balaďa Karol Výrava Ondrej Demčák
Ptava
Bendík Štefan Oľka č. 2
Ondavka Peter Bača
Krosna
Skysľak Adrián Laborec Katana Ján, Mikuláš Dupkanič, Štefan Mikiara, Ján Novák
VN Karna Mgr. Daniel Čamák, Dalibor Mikiara
VN Sl. Volová Peter Šimon, Viliam Mikuláško
VN Chlmec Volčko Vladimír, Štefan Grajcar