Poplatok za neodpracovanú brigádu v predošlom roku je povinný zaplatiť každý člen s výnimkou deti, žien, študentov, invalidov a dôchodcov nad 62 rokov.

V prípade nezaplatenia poplatku za neodpracovanú brigádu nebude členovi vydaná členská známka a povolenie na rybolov na rok 2018.

Informácie o konaní brigád budú uverejnené vo vývesných skrinkách a na www.srzhumenne.sk

Deti od 6 do 10 rokov 3,30 €
Deti od 10 do 14 rokov 3,40 €
Mládež od 15 do 17 rokov a študenti do 25 rokov 10 €
Nad 18 rokov 33,20 €
Poplatok za neodpracovanú brigádu u člena MsO SRZ HE ** 21 €
** Poplatok za neodpracovanú brigádu 7 hodin.

I also worked with him on frog prince today, we spent time on penmanship, working neatly, practical slowly and carefully.