Od poplatku su oslobodené osoby do 15 rokov.

Týždenný rybársky lístok 1,50 €
Mesačný rybársky lístok 3 €
Ročný rybársky lístok 7 €
Trojročný rybársky lístok 17 €
** Upozorňuje členskú základňu na možnosť podpory organizácie venovaním 2% dane z príjmu zaplatenej dane.
Tlačivá pre venovanie podielu zaplatených daní si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste, v predajniach rybárskych
potrieb alebo na webovej stránke www.srzhumenne.sk. Takto získané finančné prostriedky budú použité pre činnosť
organizácie.

Dna thus directs the development and maintenance most important site of the entire organism.