Vody kaprové /K/
Miestne povolenie na kaprové vody oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50- teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.
Miestne povolenie deti od 6 do 14 rokov 14 €
Miestne povolenie dospeli zo zľavou ** 43 €
Miestne povolenie dospeli 46 €
Miestne povolenie zo zľavou ZŤP, ZŤPS (Je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive)
Miestne povolenie hosťovacie denné 20 €
Miestne povolenie hosťovacie týždenné 40 €
Hosťovacie detské /6 do 15 rokov/ denné 2 €
Hosťovacie detské /6 do 15 rokov/ týždenné 5 €
Miestne povolenie hosťovacie denné nečlen SRZ  20 €
Miestne povolenie hosťovacie týždenné nečlen SRZ  80 €
Zväzové povolenie dospelý je podmienené miestnym povolením 40 € *****
Zväzové povolenie detské je podmienené miestnym povolením  10 € *****
** Možno vydať dôchodcom na starobnom dôchodku nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS (po splnení podmienok a po doložení potvrdenia), mládeži od 15 do 17 rokov, študentom do 25 rokov (po dokladovaní o návšteve školy) a ženám. Všetci musia byť členmi MsO SRZ Humenné.
*** Žiadosti pre ZŤP a ZŤPS dostanete na predajnom mieste alebo www.srzhumenne.sk , po vyplnení je potrebné odovzdať na predajnom mieste alebo doručiť na adresu:
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Humenné, Pugačevová 1380/5, 066 01 Humenné
Vody pstruhové /P/
Miestne povolenie dospeli 30 €
Miestne povolenie deti od 6 do 14 rokov 15 €
Miestne povolenie hosťovacie denné 15 €
Miestne povolenie hosťovacie denné nečlen SRZ   20 € 
** Na základe uznesenia Rady SRZ č. 67/11 držiteľ pstruhového povolenia je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku maximálne 40 kusov pstruha potočného alebo lipňa tymianového.
Vody lipňové /L/
Miestne povolenie dospeli 30 €
Miestne povolenie hosťovacie denné 20 €
Zväzové povolenie dospelý je podmienené miestnym povolením 40 € *****
** Na základe uznesenia Rady SRZ č. 67/11 držiteľ lipňového povolenia je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku maximálne 40 kusov pstruha potočného alebo lipňa tymianového.
*****   Zakúpenie kaprového alebo lipňového zväzového povolenia je podmienené  zakúpením si aj miestneho povolenia na daný typ vody.