Členský príspevok je člen povinný zaplatiť najneskôr do 31.03.2019.

V prípade nezaplatenia členského v termíne členstvo zaniká.

Opätovné obnovenie členstva je možne len po zaplatení zápisného.

Deti do 10 rokov ** 0 €
Deti od 10 do 14 rokov ** 0 €
Mládež od 15 do 17 rokov a študenti do 25 rokov 17 €
Nad 18 rokov 26 €
** Hornú hranicu veku musí dieťa alebo mládežník dosiahnuť do 31.12. príslušného kalendárneho
roku.

Further, a diagnostic test that does not in fact diagnose has report no pedagogical value.