Vážený priatelia rybárskeho športu.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že najneskôr do 15.01.2019 je potrebné odovzdať počas
otváracích hodín v predajni Rybárske potreby Štefan Duc, Humenné, vyplnený
záznam o úlovkoch za rok 2018 podľa predlohy (aj čistý).
Ak záznam neodovzdáte do stanoveného termínu, nebude Vám vydané povolenie na lov rýb na rok 2019.
Povolenia sa budú vydávať denne počas otváracích hodín v predajni Rybárske potreby Štefan Duc, Humenné, od 29.12.2018.
Na uvedenom mieste je možné si zakúpiť aj rybársky lístok.
Pri zakúpení povolenia na rybolov a rybárského lístka je potrebné predložiť občiansky preukaz.
Pri odovzdaní prehľadu o úlovkoch je potrebné mať pri sebe členskú legitimáciu.