Október :

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová

                 Počet brigádnikov  : 10
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                 Počet brigádnikov  : 6
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
 
Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára
                 Počet brigádnikov  : podľa potreby
                 Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK   
 
November :
Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára
                 Počet brigádnikov  : podľa potreby
                 Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK 
Čistenie vodných nádrži
               Počet brigádnikov  : podľa potreby
               Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
December :
              V prípade potrieb sekanie dier do ladu na rybníkoch  .
              Počet brigádnikov  : podľa potreby
              Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre    
 

Rozpis plánovaných odlovov v roku 2018 bude vo vývesných skrinkách v mesačnom predstihu.   

V priebehu mesiacov máj  – september 2018, MsO usporiada preteky v LRU – plávaná a LRU – mucha, kde rozpis pretekov a požiadavky na brigádnikov budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO v mesačnom predstihu

V priebehu roku 2017 budú vykonávané práce aj na rybárskom dome, preto výbor MsO SRZ Humenné žiada svojich členov,  aby sa v prípade záujmu nahlásili na brigádu priamo na č. tel . 0918 610 576 /p. Almaši/  

Nahlasovanie brigádnikov – Rybárske potreby Štefan Duc,  Humenné

V prípade, že sa dohodne skupina brigádnikov (min. 5), ktorá má záujem upraviť si časť revíru ktorý navštevuje (iba vodné toky),  je možné dohodnúť individuálnu brigádu aj mimo stanovených termínov, ktorú treba vopred dohodnúť s hlavným hospodárom.

hospodár MsO SRZ Humenné

Adrián Skysľak

propriety web platform, algebra tutors are now able to illustrate math problems four different ways on the student’s computer screen, enabling those write my essay for me cheap who use tutor.