Október :

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Chlmec

                 Počet brigádnikov  : 6
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                 Počet brigádnikov  : 6
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára
                 Počet brigádnikov  : podľa potreby
                 Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK   
 
November :
Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára
                 Počet brigádnikov  : podľa potreby
                 Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK 
Čistenie vodných nádrži
               Počet brigádnikov  : podľa potreby
               Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
December :
              V prípade potrieb sekanie dier do ladu na rybníkoch  .
              Počet brigádnikov  : podľa potreby
              Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre    

Rozpis plánovaných odlovov v roku 2019 bude vo vývesných skrinkách v mesačnom predstihu.   

V priebehu mesiacov máj  – september 2019, MsO usporiada preteky v LRU – plávaná a LRU – mucha, kde rozpis pretekov a požiadavky na brigádnikov budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO v mesačnom predstihu

V priebehu roku 2019 budú vykonávané práce aj na rybárskom dome, preto výbor MsO SRZ Humenné žiada svojich členov,  aby sa v prípade záujmu nahlásili na brigádu priamo na č. tel . 0918 610 576 /p. Almaši/  

Nahlasovanie brigádnikov – Rybárske potreby Šupina, ul. Gorkého,  Humenné

V prípade, že sa dohodne skupina brigádnikov (min. 5), ktorá má záujem upraviť si časť revíru ktorý navštevuje (iba vodné toky),  je možné dohodnúť individuálnu brigádu aj mimo stanovených termínov, ktorú treba vopred dohodnúť s hlavným hospodárom.

hospodár MsO SRZ Humenné

Adrián Skysľak