Október :

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová

                 Počet brigádnikov  : 10

                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                 Počet brigádnikov  : 6

                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 

Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára

                 Počet brigádnikov  : podľa potreby

                 Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK   

 

November :

Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára

                 Počet brigádnikov  : podľa potreby

                 Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK 

Čistenie vodných nádrži

               Počet brigádnikov  : podľa potreby

               Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

December :

              V prípade potrieb sekanie dier do ladu na rybníkoch  .

              Počet brigádnikov  : podľa potreby

              Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre    

 

Rozpis plánovaných odlovov v roku 2018 bude vo vývesných skrinkách v mesačnom predstihu.   

V priebehu mesiacov máj  – september 2018, MsO usporiada preteky v LRU – plávaná a LRU – mucha, kde rozpis pretekov a požiadavky na brigádnikov budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO v mesačnom predstihu

V priebehu roku 2017 budú vykonávané práce aj na rybárskom dome, preto výbor MsO SRZ Humenné žiada svojich členov,  aby sa v prípade záujmu nahlásili na brigádu priamo na č. tel . 0918 610 576 /p. Almaši/  

Nahlasovanie brigádnikov – Rybárske potreby Štefan Duc,  Humenné

V prípade, že sa dohodne skupina brigádnikov (min. 5), ktorá má záujem upraviť si časť revíru ktorý navštevuje (iba vodné toky),  je možné dohodnúť individuálnu brigádu aj mimo stanovených termínov, ktorú treba vopred dohodnúť s hlavným hospodárom.

hospodár MsO SRZ Humenné

Adrián Skysľak