Júl:

  1. – Kosenie VN Chlmec

                  Počet brigádnikov  : 6

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volova

                  Počet brigádnikov  : 6

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 

Ostatné brigády podľa potreby

  • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO

 

September :

 

  1. – Kosenie VN Sl. Volova        

                Počet brigádnikov  : 6 

                Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná     

                Počet brigádnikov  : 6 

                Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Chlmec     

                Počet brigádnikov  : 6 

                Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 

 

Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára

               Počet brigádnikov  : podľa potreby

               Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK