Január :

              V prípade potrieb sekanie dier do ľadu na rybníkoch  .

              Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

              Počet brigádnikov  : 4       

 

Február :

V prípade potrieb sekanie dier do ľadu na rybníkoch.

Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

              Počet brigádnikov  : 4

 

Marec :

  1. – Osadzovanie nových a poškodených tabúl na označenie revírov

                 Počet brigádnikov  : 6

                 Zodpovední : pomocní hospodári

  1. alebo 17. Spúšťanie a výlov VN Chlmec

                 Počet brigádnikov  : 20

                 Zodpovedný : hlavný hospodár

  1. – Spriechodnenie potoka Krosna  a budovanie kaskád

                 Počet brigádnikov  : 10

                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíreif