Január :
              V prípade potrieb sekanie dier do ľadu na rybníkoch  .
              Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
              Počet brigádnikov  : 4       

Február :
V prípade potrieb sekanie dier do ľadu na rybníkoch.
Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
              Počet brigádnikov  : 4

Marec :

  1. – Osadzovanie nových a poškodených tabúl na označenie revírov

                 Počet brigádnikov  : 6
                 Zodpovední : pomocní hospodári

  1. –  Spriechodnenie potoka Krosna  a budovanie kaskád

                 Počet brigádnikov  : 10
                 Zodpovedný : hlavný hospodár