Január :
              V prípade potrieb sekanie dier do ľadu na rybníkoch  .
              Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
              Počet brigádnikov  : 4       
 
Február :
V prípade potrieb sekanie dier do ľadu na rybníkoch.
Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
              Počet brigádnikov  : 4
 
Marec :

  1. – Osadzovanie nových a poškodených tabúl na označenie revírov

                 Počet brigádnikov  : 6
                 Zodpovední : pomocní hospodári

  1. alebo 17. Spúšťanie a výlov VN Chlmec

                 Počet brigádnikov  : 20
                 Zodpovedný : hlavný hospodár

  1. – Spriechodnenie potoka Krosna  a budovanie kaskád

                 Počet brigádnikov  : 10
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíreif

Chicago became home to several of the most technologically advanced industries in the world which had created a weblink population of wealthy individuals.