Apríl :

 1. – Spriechodnenie potoka Udava 3  a budovanie kaskád

                 Počet brigádnikov  : 7

                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová I. a II.

                  Počet brigádnikov  : 12

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Chlmec

                  Počet brigádnikov  : 10

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre 

 

Máj :

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca – (Humené)

                 Počet brigádnikov  : 15

                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre 

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca (Koškovce)

                 Počet brigádnikov  : 15

                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca (Brekov)

                 Počet brigádnikov  : 15

                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 

Ostatné brigády podľa potreby

 • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO a na predajniach rybárskych potrieb

 

Jún:

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová

                  Počet brigádnikov  : 6

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6

                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 

Ostatné brigády podľa potreby

 • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO