Apríl :

 1. – Spriechodnenie potoka Udava 3  a budovanie kaskád

                 Počet brigádnikov  : 7
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová I. a II.

                  Počet brigádnikov  : 12
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Chlmec

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre 

Máj :

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca – (Humené)

                 Počet brigádnikov  : 15
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre 

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca (Koškovce)

                 Počet brigádnikov  : 15
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca (Brekov)

                 Počet brigádnikov  : 15
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. a 26. Pretek LRU – mucha

                 Počet brigádnikov  : 5+5 / 25.5. Laborec (Humenné – Brekov) + 26.5.  VN Chlmec   
                 Zodpovedný : hlavný hospodár

Ostatné brigády podľa potreby

 • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO a na predajniach rybárskych potrieb

 
Jún:

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Chlmec

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

Ostatné brigády podľa potreby

 • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO