Apríl :

 1. – Spriechodnenie potoka Udava 3  a budovanie kaskád

                 Počet brigádnikov  : 7
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová I. a II.

                  Počet brigádnikov  : 12
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Chlmec

                  Počet brigádnikov  : 10
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre 
 
Máj :

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca – (Humené)

                 Počet brigádnikov  : 15
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre 

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca (Koškovce)

                 Počet brigádnikov  : 15
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava a čistenie brehov Laborca (Brekov)

                 Počet brigádnikov  : 15
                 Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
 
Ostatné brigády podľa potreby

 • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO a na predajniach rybárskych potrieb

 
Jún:

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

 1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre
 
Ostatné brigády podľa potreby

 • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO

When you publish your work in literary watch this journals and magazines, you assert I know how this process works on some level, i’ve weathered rejection, i’m a go-getter, i’m making connections, i’m a hard worker, and i’m in it for the long haul.