MsO SRZ Humenné v rámci činnosti organizácie vykoná brigády na revíroch MsO
a na rybárskom dome.

Z uvedeného dôvodu výbor žiada svojich členov aby sa zapájali do brigádnickej činnosti.

Svojou účasťou na brigádach pomôžete pri zveľaďovaní našich revírov.

Záujemcovia o brigády na revíroch MsO sa môžu prihlásiť osobne v predajni HUNTERS – poľovnícke a rybárske potreby, Lipová 759/20, 066 01 Humenné alebo telefonicky na čísle: 057 445 0935.

Rozpis plánovaných odlovov v roku 2019 bude vo vývesných skrinkách a na webe
v mesačnom predstihu.

V priebehu mesiacov máj – september 2019, MsO usporiada rôzne preteky v LRU – plávana a
LRU – mucha, kde rozpis pretekov a požiadavky na brigádnikov budú vyvesené vo vývesných skrinkách a na webe MsO v mesačnom predstihu.

V priebehu roku 2019 budú vykonané práce aj na rybárskom dome, preto výbor MsO SRZ Humenné žiada svojich členov, aby sa v prípade záujmu nahlásili na brigádu priamo na č.tel. 0918 610 576
(p. Almaši)

V prípade, že sa dohodne skupina brigádnikov (min. 5), ktorá má záujem upraviť si časť revíru ktorý navštevuje, je možné dohodnúť individuálnu brigádu aj mimo stanovených termínov, ktorú treba vopred dohodnúť s hlavným hospodárom.

                                                                                                  hospodár MsO SRZ Humenné

                                                                                                            Adrián Skysľak