! ! ! OZNAM ! ! !
Vážení kolegovia rybári.
Boli sme upozornení správcom družstva v obci Karná, že rybári za sebou nezatvárajú hlavnú bránu a taktiež ostáva otvorený ohradník, čo umožňuje kravám dostať sa mimo družstva zvlášť do mokrej ďateliny, čo zapríčinilo úhyn niekoľkých kráv. V prípade, že pracovníci družstva zistia, že došlo k opakovanému nevhodnému správaniu sa rybárov, zabránia prejazdu cez družstvo uzamknutím hlavnej brány. Teda vážení, ak nechcete chodiť peši od hlavnej brány popri družstve, poprosím Vás, aby ste bránu a ohradníky za sebou uzatvárali. Hospodár MsO.
O Z N A M !!!!
Dávam do pozornosti všetkým členov MsO SRZ Humenné, že od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť nový zákon NR SR č. 216/2018 Z.z. o rybárstve. Všetkých Vás žiadam, aby ste sa dobre oboznámili s novým zákonom, ktorý ustanovuje podmienky ochrany rýb, chovu rýb a lovu rýb, ochrany vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu pôvodných druhov rýb, práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb – podnikateľov pri využívaní vôd na ochranu rýb, chov rýb a lov rýb, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností na úseku rybárstva.
Dúfam, že si zákon každý dobre naštuduje, aby následne nevznikli problémy počas výkonu rybárskeho práva medzi rybármi a rybárskou strážou.
Celé znenie zákona si môžete prečítať na priloženom odkaze :

Uznesením VČS z 26.3.2017, bolo prijaté doporučenie členom MsO SRZ Humenné, s platnosťou od sezóny 2017, aby sa kapor rybničný na revíroch MsO Humenné s dlžkou 70 cm a viac neprivlastňoval a pustil sa späť do vody .

 

MVE – nakoľko obecné, resp. mestské úrady nemajú povinnosť nám, ako dotknutej organizácii zasielať pozvánky na územné konania vo veci umiestnenia malých vodných elektrárni na vodných tokoch, žiadame našich členov z predmetných obcí, aby sa zaujímali o dianie v obciach, sledovali vývesky s oznamami, že konkrétna obec (mesto) plánuje v rámci verejnej vyhlášky v tejto veci konať. Ak takýto oznam členovia zistia, nech to okamžite nahlásia členovi výboru alebo v predajniach ryb. potrieb, prípadne priamo na Radu SRZ, alebo príslušnému ichtyológovi.
Nie je vylúčené, že záujemcovia o výstavbu MVE môžu žiadať o výstavbu aj na iných tokoch a iných profiloch !!!

Týka sa to nasledujúcich tokov a profilov v rámci našej MsO:
Laborec – Zbudské Dlhé, Jabloň, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľoplie, Udavské, Lackovce, Humenné, Brekov,

Udava – Nižná Jablonka, Papín, Adidovce

Vitajte na stránke Mestskej organizácie Slovenského rybárského zväzu, ktorá ako dobrovoľná organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorých spája spoločný záujem o rozvoj a uplatňovanie rekreačného, športového rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárského práva.

MsO SRZ Humenné je, v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov, občianske združenie v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva na Slovensku.

Ak chceš byť šťastný jednu hodinu, opi sa,
ak chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa,
ak chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom.
(čínske príslovie)

If so, what almanac do you think advertisement can improve in order to educate a consumer.