OZNAM

ZÁKAZ LOVU vysadených druhov rýb:

VN Karná 4-3440-1-1 a VN Chlmec 4-3300-1-1:

Kapor rybničný, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Amur biely

Dátum vysadenia: 22.09.2017 Dátum ochrany: do 06.10.2017 Lov povolený: od 07.10.2017

VN Slovenská Volová II. 4-37900-1-1 (spodný rybník)

Kapor rybničný, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Amur biely

Dátum vysadenia: 22.09.2017 Dátum ochrany: do 06.10.2017 Lov povolený: od 07.10.2017

VN Slovenská Volová I. 4-37900-1-1 (vrchný rybník)

Kapor rybničný, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Amur biely, Pstruh dúhový

Dátum vysadenia:

22.09.2017 (Kapor rybničný, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Amur biely)

02.10.2017 (Pstruh Dúhový)

 Dátum ochrany: do 14.10.2017  Lov povolený: od 15.10.2017

Dňa 14.10.2017 sa na VN Sl. Volová bude konať pretek v LRU-prívlač ” Podvihorlatský duhák – memoriál Jozefa Kislíka”, preto bude (okolo 2.10.) vykonané zarybnenie VN násadou pstruha dúhového a zároveň aj šťuky, kapra, amura a na rybníku bude od zarybnenia až do 14.10. zákaz lovu všetkých druhov rýb. Lov pre členov MsO bude povolený od 15.10.2017. Zákaz lovu bude vyznačený. (upozornite všetkých známych, ktorí nemajú prístup na webovú stránku alebo FB) . Hospodár MsO.

Uznesením VČS z 26.3.2017, bolo prijaté doporučenie členom MsO SRZ Humenné, s platnosťou od sezóny 2017, aby sa kapor rybničný na revíroch MsO Humenné s dlžkou 70 cm a viac neprivlastňoval a pustil sa späť do vody .

 

MVE – nakoľko obecné, resp. mestské úrady nemajú povinnosť nám, ako dotknutej organizácii zasielať pozvánky na územné konania vo veci umiestnenia malých vodných elektrárni na vodných tokoch, žiadame našich členov z predmetných obcí, aby sa zaujímali o dianie v obciach, sledovali vývesky s oznamami, že konkrétna obec (mesto) plánuje v rámci verejnej vyhlášky v tejto veci konať. Ak takýto oznam členovia zistia, nech to okamžite nahlásia členovi výboru alebo v predajniach ryb. potrieb, prípadne priamo na Radu SRZ, alebo príslušnému ichtyológovi.
Nie je vylúčené, že záujemcovia o výstavbu MVE môžu žiadať o výstavbu aj na iných tokoch a iných profiloch !!!

Týka sa to nasledujúcich tokov a profilov v rámci našej MsO:
Laborec – Zbudské Dlhé, Jabloň, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľoplie, Udavské, Lackovce, Humenné, Brekov,

Udava – Nižná Jablonka, Papín, Adidovce

Vitajte na stránke Mestskej organizácie Slovenského rybárského zväzu, ktorá ako dobrovoľná organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorých spája spoločný záujem o rozvoj a uplatňovanie rekreačného, športového rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárského práva.

MsO SRZ Humenné je, v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov, občianske združenie v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva na Slovensku.

Ak chceš byť šťastný jednu hodinu, opi sa,
ak chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa,
ak chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom.
(čínske príslovie)